• 99090739
 • info@ganara.mn

Байгууллагын гэрээт үйлчилгээ

Байгууллагын гэрээт үйлчилгээ

IT Outsourcing service буюу Байгууллагын гэрээт үйлчилгээнд дараах үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.

IT Solution & IT Policy
 • Байгууллагын МТ-ийн үндсэн шийдэл, МТ-ийн журам, заавар
 Networks & Connectivity
 • Дотоод сүлжээ, Firewall, router, WiFi, VPN, салбар хоорондын холболт
Computers
 • Сонголт, нийлүүлэлт, суурьлуулалт, тохиргоо
Software
 • Суулгалт, нийлүүлэлт, зөвлөгөө, зайн удирдлага (Managed Desktop)
Telephone & Mobile
 • Дотуур холбоо, IP PBX, үүрэн холбооны тохиргоо, бүртгэл
IT Trainig
 • Оффисийн, хэрэглээний болон эх бэлтгэлийн програмын сургалт
Printing
 • Сонголт, үйлчилгээ, зөвлөгөө
Storage & Backups
 • Системийн нөөцлөлт, мэдээлэл хадгалалтын зохион байгуулалт
IT event provision
 • МТ-ийн төлөвлөлт, худалдан авалтын төлөвлөлт, хангамж, нийлүүлэлт
Administrative Systems
 • Сервер зохион байгуулалт, сүлжээ болон хэргэлэгчийн түвшинг удирдах нэгдсэн систем, түүний байнгын удирдлага
Email
 • Үүсгэх, зөвлөгөө, удирдлага
Publishing & Web
 • Эх бэлтгэл, домайн нэр болон веб үүсгэх удирдах
Security & Camera
 • Байгуулагын аюулгүй байдал, мэдээллийн аюулгүйн систем, хяналтын камер

admin

Leave your message