• 99090739
  • info@ganara.mn

Хяналтын камерын үйлчилгээ

Хяналтын камерын дараах үйлчилгээнүүд санал болгож байна:
  • засвар
  • оношилгоо
  • тогтмол үйлчилгээ
  • шинээр суурилуулах
  • тохируулах
  • хяналтын систем зохион байгуулах